Menu

Akcje, imprezy wewnątrzszkolne, działania wychowawcze Apele i uroczystości szkolne Plan zebrań z rodzicami Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Organizacja roku szkolnego

Akcje, imprezy wewnątrzszkolne, działania wychowawcze

AKCJE,  IMPREZY WEWNĄTRZSZKOLNE, DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE

W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W REWALU

w roku szkolnym 2017/2018

 

Lp

Nazwa/temat

Odpowiedzialny/zaangażowana klasa

Termin realizacji

1.

Sprzątanie świata

 

M. Sobolak , M. Lenkiewicz

Wychowawcy klas

wrzesień

2.

Zajęcia integracyjne  dla uczniów kl.1 SP

 

Lidia Solarska

wrzesień

3.

Październik miesiącem oszczędzania

 

J.Kasprzak

T.Wojtkun

październik

4.

Bal Pani Jesieni

Nauczyciele  klas I-III

październik

5.

Cykliczne akcje promujące zdrowie  , Światowy Dzień Zdrowia

 

M.Sobolak, M. Lenkiewicz, J.Kasprzak P.Pietrasik , K.Cepek

cały rok

6.

Rok bezpiecznej szkoły.

Program ,,Bezpieczny Przedszkolak”

,,Bezpieczna +",,,Cyfrowobezpieczni"

J.Kasprzak,M.Walczyk,A.Gutowska

 P.Pietrasik , Ż.Berska

cały rok

7.

Cykliczne  akcje   zbieranie makulatury, nakrętek, baterii  "Góra grosza" itp)

 

  E.Nowak-Majdzińska

D.Solarski, T.Wojtkun

cały rok

8.

Akcje charytatywne, wolontariat

 

M.Sobolak ,  M.Warda -Saran

Cały rok

9,

Andrzejki

Święto Pluszowego Misia

 

Wychowawcy klas I-VII, II-IIIa/IIIb

klasyI-III

listopad

10.

Mikołajki

 

Wychowawcy klas

grudzień

11.

"Cała Polska czyta dzieciom"

L.Dudys, I.Roustm

Nauczyciele klas I-III

cały rok

12.

Balik karnawałowy dla dzieci

 

Nauczyciele kl.I-III

luty

13.

Walentynki

 

Wychowawcy  klas I-VII SP II-III G

luty

14.

Światowy Dzień Walki z Rakiem

 

M. Lenkiewicz M. Sobolak

luty

15.

Dzień Samorządności Szkolnej- powitanie Wiosny

 Wychowawcy kl .I- VII SP  i I-III G.

Koordynacja dnia opiekun SU

marzec

16.

Rekolekcje

 Ks.Marcin Smoliga

 

marzec

17.

Festyn rodziny

Wychowawcy klas I-VIISP,II-IIIG

K.Cepek, P.Pietrasik

maj

18.

Prezentacja projektów  edukacyjnych uczniów klas IIG

Nauczyciele realizujący projekty

Wychowawca klasy IIG

do 15 maja

19.

Tydzień Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym-egzamin na kartę rowerową

J.Górniak

czerwiec

20.

English Day, Zertifikat Deutsch-Dzień Języków Obcych

 Festiwal Nauki-prezentacja projektów edukacyjnych realizowanych  przez nauczycieli  na zajęciach lekcyjnych.

 T.Hepner,  E. Łozdowska, E.Klimecka , E.Nowak-Majdzińska

 Nauczyciele przedmiotów

czerwiec

/ostatni tydzień nauki/

21.

  Dzień Dziecka 

Wychowawcy klas

 

czerwiec

22.

Turniej sportowy  o Puchar Dyrektora Szkoły

K. Cepek  P.Pietrasik

czerwiec

23.

Zakończenie I etapu edukacyjnego

Pożegnanie szkoły przez absolwentów klas IIIG.

J.Tomczuk-Zając

D.Solarski,  M.Lenkiewicz,  

czerwiec

Mapa

Galeria zdjęć